Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Chiến Lược Phát Triển PMA

Chiến Lược Phát Triển PMA

Đăng bởi Phuc Minh
Chiến lược phát triển PMA

Với chiến lược phát triển PMA dài hạn đến năm 2026 là đưa Công ty trở thành một thương hiệu Uy tín, phát triển bền vững, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Mục tiêu phát triển

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo (PMA) xác định 03 mục tiêu trước mắt trong giai đoạn từ nay đến 2026 như sau:

Một là, mở rộng thị trường, đa dạng hóa và phát huy tối đa số lượng khách hàng hiện có;

Hai là, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

Ba là, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng liên kết và tăng trưởng bền vững.

Chiến lược phát triển PMA

Trước những mục tiêu, yêu cầu và thách thực đã đặt ra trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Nhằm PMA trở thành một thương hiệu lớn mạnh, uy tín trong các lĩnh vực mũi nhọn mà Công ty đã lựa chọn. Chúng tôi xác định triển khai đồng bộ 05 nhóm giải pháp, tập trung vào 03 nhân tố cốt lõi của tổ chức là Con người, Thiết bị và Quy trình, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ổn định cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty. Quản lý chặt chẽ công tác nhân sự – tài chính – kế hoạch;

Thứ hai, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất một cách đồng bộ. Triển khai và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ;

Thứ ba, đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua chuẩn hóa các quy trình nội bộ.

Thứ tư, tăng cường các giải pháp truyền thông, quảng bá, tạo dựng hình ảnh thương hiệu. Có chiến lược chăm sóc khách hàng phù hợp, kịp thời.

Thứ năm, tìm kiếm đối tác tin cậy để mở rộng hợp tác, liên kết; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức, đơn vị cùng lĩnh vựcg.

Trên cơ sở mục tiêu trước mắt và chiến lược lâu dài, cùng với các nhóm giải pháp và nhiệm vụ đã được xác định. Tập thể PMA quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.


Liên hệ triển khai dịch vụ:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 0889718988; 0973145129

Email: phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn


Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !