Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Tư vấn cấp Chứng chỉ Hành nghề Phòng cháy chữa cháy PCCC

Tư vấn cấp Chứng chỉ Hành nghề Phòng cháy chữa cháy PCCC

Đăng bởi Phuc Minh
Chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy chữa cháy

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy PCCC tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành trên Toàn Quốc.

Cơ sở pháp lý:

Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

– Cá nhân xin CCHN PCCC phải tốt nghiệp chuyên ngành PCCC trình độ trung cấp trở lên. Nếu cá nhân tốt nghiệp các chuyên ngành khác sẽ phải hoàn thành lới bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (tùy theo lĩnh vực)

– Cá nhân Có ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy

Mỗi loại chứng chỉ hành nghề các yêu cầu cụ thể sau:

1. Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,

– Có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng)

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy

2. Chứng chỉ hành nghề thẩm định phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC;

– Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng)

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

3. Chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC;

– Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng)

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

4. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng)

– Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công.

Thời gian kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

5. Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng)

Thời gian kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

– Đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi chứng chỉ hành nghề PCCC (Mẫu PC23 -TT 66/2014/TT-BCA).

– Chứng chỉ cũ đã cấp (nếu xin cấp đổi, cấp lại)

– 02 Bằng tốt nghiệp photo công chứng

– 02 ảnh màu cỡ 3x4cm.

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (kèm theo Mẫu PC23- TT 66/2014/TT-BCA).

– 02 Chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ (nếu yêu cầu) photo công chứng

Cơ quan thực hiện

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ


Liên hệ nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy

Đơn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy xin liên hệ:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !