Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Đấu Thầu

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Đấu Thầu

Đăng bởi Phuc Minh
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT kể từ ngày 30/01/2019 để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

2. Tốt nghiệp đại học trở lên;

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm:
–   Tham gia giảng dạy về đấu thầu;
–   Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu;
–   Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu như:

  • tham gia vào công tác lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  • lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
  • đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
  • thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
  • tham gia các công tác quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng…);

Liên hệ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Đấu Thầu

b) Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản này trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục;

c) Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ.

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ”.

5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Đăng ký thi sát hạch

Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thi sát hạch, bao gồm:

1.Đơn đăng ký dự thi sát hạch theo Mẫu số 1;

2. 02 ảnh màu cỡ 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất; 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận;

3. Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

4. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Hoặc Hội nghề nghiệp mà cá nhân đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Hoặc chủ đầu tư của dự án mà cá nhân đó đã tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

Trường hợp cá nhân không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu;

5. Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 3;

6. Bản chụp văn bằng, chứng chỉ liên quan được chứng thực; (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ đấu thầu cơ bản)


Liên hệ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Đấu Thầu

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 0889718988; 0973145129

Email: phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

1 Bình luận

Son Vu 11/07/2017 - 10:01 chiều

Cám ơn bạn vì thông tin bổ ích này!

Comments are closed.

error: Nội dung đã được bảo vệ !