Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân

Đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân

Đăng bởi Phuc Minh
dao-tao-an-toan-buc-xa-trong-y-hoc-hat-nhan

Hiện nay, nhu cầu đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân tại các bệnh viện ngày càng nhiều. Đó cũng là điều tất yếu khi bức xạ đã góp phần không nhỏ vào điều trị, chẩn đoán bệnh.

Quy định đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân

Điều 5 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng:

Điều 5. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức đào tạo khi mới tuyển dụng và định kỳ đào tạo lại về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.

2. Nhân viên bức xạ phải qua các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn bức xạ.”

Như vậy, các nhân viên bức xạ trong các bệnh viện sử dụng y học hạt nhân phải được đào tạo an toàn bức xạ và có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân phù hợp.

An toàn bức xạ trong y học hạt nhân
ung-dung-dong-vi-phong-xa-trong-y-hoc-0
Sử dụng đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân
Đăng ký Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân

Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ còn được quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Cụ thể như sau:

1. Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

2. Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

3. Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

5. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ sử dụng nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này.

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa

Nội dung chương trình đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân

A. Nội dung về kỹ thuật
1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của hạt nơtron với vật chất.

3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.

mua-lieu-ke-ca-nhan
4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.

5. Ứng dụng nguồn phóng xạ trong y học hạt nhân và các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ liên quan
6. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

6.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

6.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.

7. Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ

7.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong;

7.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ trong.

7.3 Hướng dẫn tẩy xạ.

8. Quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong quá trình sử dụng các đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân
9. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y học hạt nhân
B. Nội dung về pháp luật
10. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

10.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

10.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

10.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

11. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế

11.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

11.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;

11.3 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ y tế.

12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
Kiem-dinh-X-quang, CT
Đọc thêm:

Đăng ký Đào tạo an toàn bức xạ trong y học hạt nhân:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Phụ trách tư vấn: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !