Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Tư vấn cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Tư vấn cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Đăng bởi Phuc Minh
huan luyen cap chung nhan pccc

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Pháp luật về Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp tổ chức không tự tổ chức được lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thì phải có Đơn Đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện PCCC. Quý học viên có thể liên hệ Công ty Phúc Minh Anh để được hỗ trợ – tư vấn.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy CNCH

Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy định kỳ

Đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (quy định tại Phụ lục II Nghị định 136/2020/NĐ-CP), Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ 06 tháng một lần.

Đối với các cơ sở còn lại, Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn định kỳ một năm một lần.

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC đột xuất với các cơ sở khi có dấu hiệu nguy hiểm mất an toàn về PCCC hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.

Mục đích của lớp huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ

 • Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Góp phần xây dựng, củng cố về ý thức trách nhiệm công tác bảo vệ doanh nghiệp.
 • Trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng PCCC xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra. Phổ biến một số quy định pháp luật đến PCCC. Hướng dẫn và thực hành cách sử dụng thiết bị chữa cháy. Và kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra.
Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Những người tham gia huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

 • Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
 • Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ; hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người điều khiển phương tiện; người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi; và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;
 • Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Thời gian huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

a) Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

b) Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Sau khi chứng nhận hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g; Và 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện

 • Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;
 • Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;
 • Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;
 • Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;
 • Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Giá trị và hiệu lực của chứng nhận

1. Chứng nhận có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

2. Hết thời hạn nêu trên, người được cấp chứng nhận phải được huấn luyện lại để cấp chứng nhận mới.


Liên hệ Huấn luyện PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ và Dịch vụ PCCC:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !