Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Thông báo Khai giảng lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động NHÓM 5

Thông báo Khai giảng lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động NHÓM 5

Đăng bởi Phuc Minh
Khai giảng lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động NHÓM 5

Công ty CP DVCN và Đào tạo Phúc Minh Anh xin trân trọng thông báo: Khai giảng lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động NHÓM 5 trên toàn quốc.

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Căn cứ Pháp luật

Căn cứ theo nhu cầu đào tạo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Doanh nghiệp trong cả nước.

I. Đối tượng lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 5

– Những người lao động làm công tác y tế.

Mâu thẻ an toàn lao động
Mâu thẻ an toàn lao động

II. Nội dung đào tạo huấn luyện

1. Hệ thống và chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

– Hệ thống và chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Một vài quy định cụ thể của cơ quan quản lý về an toàn, vệ sinh lao động khi cải tạo mới công trình, các cơ sở để sản xuất sử dụng và bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động.

2. Nghiệp vụ công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động

– Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực hiện quy định về an toàn lao động tại các cơ sở. Ngoài ra phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn lao động.

– Cung cấp các kiến thức cơ bản và yếu tố nguy hiểm có hại để đưa ra các biện pháp phòng ngừa cải thiện điều kiện lao động trong khi làm việc.

– Văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và kinh doanh.

– Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.

– Phân tích và đánh gia mối nguy hại và rủi ro và đưa ra kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

– Xây dựng nội quy và quy chế các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

– Các công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động như: quản lý máy, thiết bị và vật tư co sự nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

– Công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động, phòng chống các căn bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Để phù hợp với nhiều nhu cầu học viên thì PMA đưa ra thời gian huấn luyện bao gồm có huấn luyện lần đầu, huấn luyện lại, huấn luyện định kì v.v…

III. Thời gian huấn luyện

Chương trình của PMA sẽ đưa ra bao gồm có huấn luyện lần đầu, huấn luyện chuyển đổi, huấn luyện lại và huấn luyện định kì.

1. Huấn luyện lần đầu

Theo quy định của Bộ LĐTB&XH quy định thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ bao gồm thời gian kiểm tra.

2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc

Những đối tượng đã được huấn luyện trước đó nhung chuyển sang bộ phận mới và đảm trách công việc mới thì cần phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới.

3. Huấn luyện lại

Với những cơ sở hoặc cá nhân người lao động nghỉ việc từ 6 tháng trở lên trước khi trở lại làm việc cần được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

4. Huấn luyện định kỳ

Chứng nhận nhóm 5 có giá trị trong vòng 2 năm. Sau thời gian này kể từ ngày được cấp Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 5 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới.

IV. Chứng chỉ – Chứng Nhận

Học viên sau khi tham dự lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5 sẽ được kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ huấn luyện (thời hạn 2 năm).

V. Địa điểm Huấn luyện

  • Tại Văn phòng Công ty DVCN & ĐT Phúc Minh Anh
  • Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước

VI. Lịch Khai Giảng

Công ty thường xuyên Khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

VII. Học phí

Theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

VIII. Giảng viên

Phúc Minh Anh tập hợp các chuyên gia cao cấp đến từ Bộ LĐ – TBXH, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm.

IX. Hồ sơ đăng kí học an toàn lao động

Bản sao Chứng minh thư Nhân Dân (không cần công chứng)

2 ảnh màu 3×4.


Xem thêm các Khóa đào tạo khác về An toàn vệ sinh lao động: Tại đây

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 0889718988; 0973145129

Email: phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !