Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Công Tác Cấp Phép An Toàn Bức Xạ Và Hạt Nhân 06 Tháng Đầu Năm 2020

Công Tác Cấp Phép An Toàn Bức Xạ Và Hạt Nhân 06 Tháng Đầu Năm 2020

Đăng bởi Phuc Minh

Bài viết sưu tầm tổng kết công tác Cấp phép an toàn bức xạ và hạt nhân của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ 06 tháng đầu năm 2020.

Nhằm cung cấp thông tin bổ ích cho độc giả về tình hình cấp phép của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cơ quan pháp quy của Việt Nam về an toàn bức xạ Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA) xin đăng lại Bài viết sau:

Giới thiệu

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn bức xạ, hạt nhân với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

Hoạt động cấp phép an toàn bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong đời sống kinh tế – xã hội được triển khai an toàn, an ninh đối với con người, môi trường, đóng góp hiệu quả trong việc phát triển kinh tế – xã hội, cũng như trong công tác khám chữa bệnh.

Cục ATBXHN đã thực hiện tốt hoạt động thẩm định. Bảo đảm đúng tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng NLNT đi vào hoạt động hiệu quả. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và hoạt động cấp phép đã đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của các ngành nghề kinh tế – xã hội. Đặc biệt khi các nhu cầu về tự động hóa, tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhu cầu về áp dụng các ứng dụng NLNT ngày càng nhiều và tăng nhanh trong những năm gần đây.

1. Hoạt động cấp phép

Hoạt động cấp phép bao gồm các hoạt động: cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh theo quy định của Luật NLNT.

Hoạt động cấp phép luôn được xem xét cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Từ năm 2019, Cục ATBXHN đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục triển khai hệ thống cấp phép trực tuyến xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ trên Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (dịch vụ công cấp độ 4) đối với hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN (dịch vụ công cấp độ 3) đối với một số loại hình cấp phép khác để tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở.

Liên hệ tư vấn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Hiện nay, với một số loại hình cấp phép, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thể lựa chọn thực hiện theo quy trình, thủ tục cấp phép như hành chính thông thường hoặc thông qua các hệ thống cấp phép trực tuyến cấp độ 3, 4 nêu trên.

Cục ATBXHN đã xây dựng các quy trình ISO trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình ban hành, trả hồ sơ đối với tất các hồ sơ đề nghị cấp phép. Cục ATBXHN cũng đã tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, thẩm định trực tiếp tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, qua đó nâng cao ý thức, văn hóa và công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cấp phép bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các hoạt động tiến hành công việc bức xạ. Kết quả hoạt động cấp phép 06 tháng đầu năm 2020 (theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2019 đến 31/5/2020) so sánh với số liệu cùng kỳ các năm 2018 và 2019 được thống kê cụ thể trong bảng 1.

Liên hệ tư vấn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

STTLoại Giấy phép, Chứng chỉNăm 2018Năm 2019Năm 2020Ghi chú
1Giấy phép do Cục ATBXHN cấp413449511Tăng 13,8%
 Giấy phép cấp qua hành chính thông thường413428460Tăng 7,4%
 Giấy phép cấp trực tuyến trên Hệ thống CNTT kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (dịch vụ công cấp độ 4)2151Tăng 142,8%
 Dịch vụ công trực tuyến0 
2Giấy phép do Cục ATBXHN xử lý và trình Bộ KH&CN cấp16810Tăng 25,0%
3Giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT191926Tăng 36,8%
4Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ ứng dụng NLNT312302465Tăng 53,9%
Bảng 1. Thống kê số lượng giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ các loại đã cấp

(Số liệu thống kê theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2019 đến 31/5/2020)

Liên hệ tư vấn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Thực hiện quy định của Luật NLNT và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, trong 06 tháng đầu năm 2020, Cục ATBXHN đã tiếp nhận, xử lý, phê duyệt 72/90 bộ hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; tổ chức họp hội đồng thẩm định đối với 01 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh của tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn cập nhật 01 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn (số liệu cụ thể được thống kê trong bảng 2).

STTNội dungNăm 2018Năm 2019Năm 2020Tổng số đơn vị đã được phê duyệt Kế hoạch ƯPSC trên toàn quốcGhi chú
1Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh06 (Vĩnh Phúc, Bình Định, Sóc Trăng, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Bình)02 (Cao Bằng, Sơn La)051/63 (~ 81%)01 Kế hoạch cấp tỉnh (Kiên Giang) đang trong quá trình thẩm định
2Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở13652721198/1614 (~ 74,2%) 
Bảng 2. Thống kê về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố các cấp

(Số liệu thống kê theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2019 đến 31/5/2020)

Thẩm định an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Phòng Cấp phép đã tổ chức thẩm định 100% hồ sơ đến đúng theo tiến độ, bảo đảm về công tác an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ. Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định trực tiếp tại 33 cơ sở tiến hành công việc bức xạ, cơ sở  trước khi trình ký ban hành giấy phép, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Ảnh1. Máy gia tốc tuyến tính sử dụng trong xạ trị từ xa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Cục ATBXHN tiếp tục hướng dẫn các Cơ sở công tác thu gom nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại kho nguồn của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đảm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

Ảnh 2. Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được lưu giữ tại Viện Khoa học và Kỹ thuậ hạt nhân (ảnh trái) và Viện Nghiên cứu hạt nhân (ảnh phải)

2. Xây dựng và quản lý dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ, hạt nhân

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong hoạt động cấp phép là việc cập nhật, lưu trữ, khai thác dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ hạt nhân để thống kê, báo cáo về cơ sở tiến hành công việc bức xạ, số lượng thiết bị bức xạ, số lượng nguồn phóng xạ, nhân viên bức xạ,…

Phòng Cấp phép đã tổ chức phân loại, lọc hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, đưa vào lưu giữ 100% các hồ sơ cấp phép theo quy định. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ nhằm duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu RAISVN, đảm bảo dữ liệu phản ánh tình hình thực tế về các cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ.

Hệ thống RAISVN hiện là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát. Hơn thế, hệ thống dữ liệu của Cục ATBXHN có khả năng được chia sẻ với các Sở KH&CN địa phương để phối hợp tốt trong công tác quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ được đảm bảo chặt chẽ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

3. Kiện toàn hành lang pháp lý trong công tác cấp phép

Luật NLNT được ban hành từ năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện quy định của Luật NLNT, các văn bản dưới Luật vẫn còn thiếu và còn tồn tại nhiều bất cập cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của các hoạt động kinh tế – xã hội.

Tiếp tục các hoạt động đã triển khai trong năm 2019, Cục ATBXHN đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực, hành lang pháp lý trong hoạt động cấp phép sẽ được kiện toàn hơn nữa, đồng thời giải quyết phần nào các hạn chế, bất cập trong công tác cấp phép nhằm bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, đáp ứng nhu cầu ứng dụng NLNT trong đời sống kinh tế – xã hội ngày càng tăng như hiện nay. 

Kết luận

Công tác cấp phép 06 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được chú trọng. Và nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Trong tương lai, khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặt ra các yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi. Thì nhiều thách thức mới sẽ đặt ra với công tác cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể: vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; vừa phải bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, môi trường và cộng đồng xã hội.

Việc giảm các điều kiện tiền kiểm trong hoạt động cấp phép đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ trong công tác này./.

(nguồn www.varans.vn)


Liên hệ triển khai Dịch vụ an toàn bức xạ:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO PHÚC MINH ANH (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !