Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Đào tạo an toàn bức xạ trong chụp ảnh bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ trong chụp ảnh bức xạ

Đăng bởi Phuc Minh
dao-tao-an-toan-buc-xa-trong-chup-anh-buc-xa

Nhu cầu đào tạo an toàn bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp ngày càng tăng. Đi kèm với đó là ứng dụng ngày càng phổ biến của kỹ thuật kiểm tra không phá hủy này.

Quy định đào tạo an toàn bức xạ trong chụp ảnh bức xạ

Khoản 1 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 quy định: “Người đảm nhiệm công việc Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp phải có chứng chỉ nhân viên bức xạ“.

Điều 5 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng:

Điều 5. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức đào tạo khi mới tuyển dụng và định kỳ đào tạo lại về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.

2. Nhân viên bức xạ phải qua các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn bức xạ.”

Cũng theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử những cá nhân sử dụng, lưu giữ tạm thời, vận chuyển nguồn phóng xạ và sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ phải có: “Chứng chỉ nhân viên bức xạ“.

Tuy nhiên, để có được chứng chỉ nhân viên bức xạ mỗi kỹ thuật viên chụp ảnh phóng xạ phải trải qua khóa đào tạo an toàn bức xạ phù hợp. Cụ thể là khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên chụp ảnh bức xạ công nghiệp. Sau khi trải qua kỳ thi sát hạch cuối khóa đào tạo mỗi nhân viên sẽ được cấp Giấy Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên chụp ảnh bức xạ công nghiệp.

an-toan-buc-xa-trong-chup-anh-phong-xa
Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp

Đăng ký Đào tạo an toàn bức xạkiểm tra chụp ảnh phóng xạ

Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ còn được quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Cụ thể như sau:

1. Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

2. Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

3. Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

5. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ sử dụng nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này.

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa

Nội dung chương trình đào tạo

A. Nội dung về kỹ thuật

1. Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa

1.1 Định nghĩa bức xạ ion hóa;

1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến bức xạ ion hóa;

1.3 Hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã, chu kỳ bán hủy;

1.4 Nguồn gốc của bức xạ ion hóa.

2. Tương tác của bức xạ với vật chất

2.1 Tương tác của hạt anpha với vật chất;

2.2 Tương tác của hạt bêta với vật chất;

2.3 Tương tác của tia gamma, tia X với vật chất;

2.4 Tương tác của nơtron với vật chất.

3. Ghi đo bức xạ

3.1 Các đại lượng và đơn vị đo dùng trong an toàn bức xạ: Liều chiếu; Liều hấp thụ; Liều tương đương; Liều hiệu dụng;

3.2 Ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta, tia anpha và nơtron, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân;

3.3 Thực hành sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ tia X, tia gamma, tia bêta và nơtron, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân.

4. Hiệu ứng sinh học của bức xạ

4.1 Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa với cơ thể sống;

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ;

4.3 Các tổn thương do bức xạ gây ra.

5. Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

5.1 Các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài;

5.2 Bảo vệ đối với các nguy hiểm do chiếu xạ ngoài.

6. Các loại thiết bị chụp ảnh bức xạ công nghiệp, các vấn đề an toàn bức xạ liên quan

7. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ khi chụp ảnh bức xạ công nghiệp ngoài hiện trường

8. Hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ

B. Nội dung về pháp luật

9. Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ

9.1 Luật Năng lượng nguyên tử;

9.2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

9.3 Các Thông tư và Tiêu chuẩn liên quan.

10. Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

10.1 Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

10.2 Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

11. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (áp dụng đối với các công việc bức xạ – sử dụng nguồn phóng xạ)

12. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ


Đăng ký Đào tạo an toàn bức xạkiểm tra chụp ảnh phóng xạ liên hệ:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Phụ trách tư vấn: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !