Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn

Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn

Đăng bởi Phuc Minh
Dao-tao-an-toan-buc-xa-cho-nguoi-phu-trach-an-toan

Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn hiện nay là yêu cầu bắt buộc. Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ có bổ nhiệm người phụ trách an toàn đều phải tuân thủ.


Quy định đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn

Khoản 2 Điều 26 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 quy định: “Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bố trí người phụ trách an toàn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trừ các trường hợp theo quy định mới tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một số cơ sở bức xạ không còn phải bố trí người phụ trách an toàn nữa đó là:

  • Cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN;
  • Cơ sở chỉ sử dụng: thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng; thiết bị phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X; và thiết bị soi bo mạch.

Đăng ký Đào tạo an toàn bức xạ

Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với người phụ trách an toàn còn được quy định tại Điều 4 Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Cụ thể như sau:

“1. Người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn.

2. Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

4. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm để người phụ trách an toàn được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ bổ nhiệm người đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này làm người phụ trách an toàn.”

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa

Nội dung chương trình đào tạo

A. Nội dung về kỹ thuật

1. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở

1.1 Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lý an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở;

1.2 Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở;

1.3 Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.

2. Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

2.1 Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ;

2.2 Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố;

2.3 Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.

3. Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

3.1 Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

3.2 Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn/báo cáo phân tích an toàn.

4. Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể:

4.1 Cơ sở X-quang chẩn đoán y tế;

4.2 Cơ sở xạ trị;

4.3 Cơ sở y học hạt nhân;

4.4 Cơ sở chiếu xạ công nghiệp;

4.5 Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp;

4.6 Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

4.7 Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

4.8 Cơ sở địa vật lý phóng xạ;

4.9 Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;

4.10 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;

4.11 Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;

4.12 Cơ sở hạt nhân.


Đăng ký khóa Đào tạo an toàn bức xạ:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Phụ trách tư vấn: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !