Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ là gì?

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ là gì?

Đăng bởi Phuc Minh
Bao-cao-thuc-trang-an-toan-tien-hanh-cong-viec-buc-xa

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ (ATTHCVBX) là công việc bắt buộc phải thực hiện đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng quan tâm và thực hiện đúng.

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ là gì?

Báo cáo thực trạng ATTHCVBX là báo cáo định kỳ hàng năm. Hoặc khi cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) yêu cầu. Các tổ chức, cá nhân khi tiến hành công việc bức xạ (THCVBX) phải lập và gửi đến cơ quan ATBXHN.

Cơ quan ATBXHN chung của Việt Nam là Cục ATBXHN trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Đối với các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN các tỉnh/thành phố thì phải gửi Báo cáo đến các Sở KH&CN. Nơi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và quản lý cơ sở mình.

Nội dung báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ

Theo Khoản 2 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử 2008, báo cáo thực trạng ATTHCVBX bao gồm các nội dung sau đây:

1.    Việc tuân thủ các điều kiện ghi trong giấy phép;

2.    Những thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép (nếu có);

3.    Sự cố bức xạ (nếu có) và các biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 20 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng cũng quy định về nội dung báo cáo “kết quả đánh giá kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và công chúng”. Đây cũng có thể hiểu là báo cáo thực trạng ATTHCVBX. Và được quy định cụ thể bao gồm:

1. Kết quả liều bức xạ nghề nghiệp cá nhân;

2. Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc và khu vực công chúng;

3. Đánh giá những sai lệch so với bản đánh giá an toàn đã được cấp giấy phép;

4. Đánh giá những trường hợp bị chiếu quá liều (nếu có);

5. Báo cáo những trường hợp sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra cũng như các trường hợp liều chiếu vượt mức điều tra.

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa

Thời điểm gửi báo cáo thực trạng an toàn THCVBX

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về thời gian và đối tượng gửi đến như sau:

Định kỳ hàng năm vào tháng 11 hoặc khi có yêu cầu, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử và báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Các cơ sở vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế gửi báo cáo này đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Mẫu báo cáo thực trạng an toàn THCVBX

Tính đến thời điểm hiện tại pháp luật Việt Nam chưa quy định mẫu báo cáo thực trạng ATTHCVBX. Tuy nhiên, Cục ATBXHN có đưa ra mẫu dùng chung. Nhằm thống nhất cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng. Mẫu này được Công ty PMA đính kèm trong phần cuối cùng của bài viết.

Lưu ý rằng các cơ sở khi THCVBX nếu không thực hiện đúng quy định về báo cáo. Cụ thể, khi không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng ATTHCVBX của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những cơ sở này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Mức phạt tối đa có thể lên đến 10 triệu đồng.


Triển khai dịch vụ an toàn bức xạ, đào tạo và tư vấn pháp lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử:

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Phụ trách tư vấn: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bình Luận

error: Nội dung đã được bảo vệ !