Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh » Tiến hành công việc bức xạ là gì?

Tiến hành công việc bức xạ là gì?

Đăng bởi Phuc Minh
tien-hanh-cong-viec-buc-xa-la-gi

Hiện nay, khái niệm công việc bức xạ đã được quy định cụ thể trong pháp luật năng lượng nguyên tử. Vậy tiến hành công việc bức xạ là gì? Hãy cùng PMA tìm hiểu nhé.

Tiến hành công việc bức xạ là gì?

Khái niệm công việc bức xạ được quy định tại Điều 18 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 (Luật NLNT) bao gồm các công việc sau:

1. Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân;

2. Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu và sử dụng các thiết bị bức xạ khác;

3. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

4. Lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ;

5. Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

6. Làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

mua-lieu-ke-ca-nhan
Liên hệ triển khai dịch vụ an toàn bức xạ, tư vấn hồ sơ pháp lý phục vụ thanh tra

7. Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

8. Xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân;

9. Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân;

10. Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân;

11. Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ;

12. Vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

13. Vận hành tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân;

14. Hoạt động khác tạo ra chất thải phóng xạ.”

Như vậy, tiến hành công việc bức xạ là việc cá nhân/tổ chức thực hiện các công việc bức xạ theo quy định tại Điều 18 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2018. Có thể nói đây là khái niệm đầy đủ nhất. Nó bao hàm được toàn bộ công việc bức xạ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tiến hành công việc bức xạ theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP

Theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Nghị định 142). Tiến hành công việc bức xạ được khu trú trong Nghị định là thực hiện các công việc sau:

 1. “Sử dụng nguồn phóng xạ;
 2. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 3. Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ và xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;
 4. Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ;
 5. Xây dựng cơ sở bức xạ;
 6. Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;
 7. Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
 8. Nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
 9. Đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.”

Như vậy, Nghị định 142 quy định phạm vi áp dụng công việc bức xạ để phù hợp hơn với thực tiễn tại Việt Nam. Các quy định về công việc bức xạ liên quan đến: Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; nhà máy điện hạt nhân; nhiên liệu hạt nhân không được quy định tại văn bản này.

Khai-giang-dao-tao-an-toan-buc-xa
Liên hệ tham gia khóa đào tạo an toàn bức xạ

Tuy nhiên, công việc bức xạ đã được ‘lược bớt’ như: “Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ” (theo Luật NLNT năm 2008)… Chúng sẽ thực hiện theo văn bản nào khi mà Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 đã có hiệu lực. Và hiện có một số quy định chồng lấn, phải tuân thủ khi thực hiện như (Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020):

 • Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ;
 • Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Là việc kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Và Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định:

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Kiem-dinh-X-quang, CT
Đọc thêm:

Liên hệ triển khai Dịch vụ an toàn bức xạ, đào tạo, kiểm xạkiểm định thiết bị bức xạ :

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ và Đào tạo Phúc Minh Anh (PMA)

Hotline: 08897189880973145129

Email:  phucminhanh68@gmail.com; info@phucminhanh.com.vn

Có thể bạn quan tâm

error: Nội dung đã được bảo vệ !